English   /   Türkçe
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
International Council on Monuments and Sites
Hakkında / Yönetim
ANASAYFA
ICOMOS Türkiye Milli Komite Yönetim Kurulu
2017-2020 Dönemi


ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği uyarınca, 14 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel 
Kurul çerçevesinde yapılan seçim sonucunda 2017‐2020 dönemi için belirlenen 15 kişilik  ICOMOS Türkiye Milli Komitesi, Yönetmeliğin 10, 13 ve 15. maddeleri uyarınca Genel Kurul sonrasında 
çoğunlukla toplanmış ve kendi arasında yaptığı seçimle oybirliği ile Yönetim Kurulu üyelerini
seçmiştir. 10 Kasım 2017 tarihinde çoğunlukla toplanan Yönetim Kurulu da kendi arasında oybirliği ile görev dağılımını gerçekleşmiştir.
Başkan İclal Dinçer
iclaldincer@gmail.com
2. Başkan Zeynep Ahunbay
zahunbay@gmail.com
Genel Sekreter Burçin Altınsay
baltinsay@superonline.com
Muhasip Üye Gülsün Tanyeli
gultanyeli@gmail.com
Üye A. Ege Yıldırım
egey@yahoo.com
Üye Neriman Şahin Güçhan
nsahinguchan@gmail.com
Üye Yegan Kahya
kahyaygn@gmail.com
Yedek Üye Tamer Gök
goktamer@gmail.com
Yedek Üye Güliz Bilgin Altınöz
bilginaltinoz@gmail.com
Yedek Üye Zeynep Gül Ünal
zgulunal@gmail.com
ICOMOS Türkiye Milli Komite Üyeleri
2017-2020 Dönemi


ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği uyarınca, 10 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul çerçevesinde yapılan seçim sonucunda 2017-2020 dönemi 15 kişilik ICOMOS TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ aşağıdaki üyelerden oluşmuştur:

İclal Dinçer
iclaldincer@gmail.com
Gülsün Tanyeli
gultanyeli@gmail.com
A. Ege Yıldırım
egey@yahoo.com
Zeynep Ahunbay
zahunbay@gmail.com
Burçin Altınsay
baltinsay@superonline.com
Neriman Şahin Güçhan
nsahinguchan@gmail.com
Yegan Kahya
kahyaygn@gmail.com
Tamer Gök
goktamer@gmail.com
Güliz Bilgin Altınöz
bilginaltinoz@gmail.com
Zeynep Gül Ünal
zgulunal@gmail.com
Cengiz Can
cengizcan55@gmail.com
Nurdan Kuban
nnkuban@gmail.com
Can Binan
binancb@gmail.com
Deniz Mazlum
mazlum@itu.edu.tr
Nevra Ertürk
nevra.erturk@gmail.com
Yedek Üyeler
Cevat Erder
erdercevat@gmail.com
Zeynep Eres
zeyneperes@yahoo.com
Yıldız Salman
yildizsalman@gmail.com
Ebru Omay Polat
ebruomay@yahoo.com
Önceki Dönemler
ICOMOS Türkiye Milli Komite Yönetim Kurulu
2014-2017 Dönemi


ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği uyarınca, 14 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel 
Kurul çerçevesinde yapılan seçim sonucunda 2014‐2017 dönemi için belirlenen 15 kişilik  ICOMOS Türkiye Milli Komitesi, Yönetmeliğin 10, 13 ve 15. maddeleri uyarınca Genel Kurul sonrasında 
çoğunlukla toplanmış ve kendi arasında yaptığı seçimle oybirliği ile Yönetim Kurulu üyelerini
seçmiştir. 1 Temmuz 2014 tarihinde çoğunlukla toplanan Yönetim Kurulu da kendi arasında oybirliği ile görev dağılımını gerçekleşmiştir.
Başkan İclal Dinçer
iclaldincer@gmail.com
2. Başkan Zeynep Ahunbay
zahunbay@gmail.com
Genel Sekreter Z. Gül Ünal
zgulunal@gmail.com
Muhasip Üye Gülsün Tanyeli
gultanyeli@gmail.com
Üye Yegan Kahya
kahyaygn@gmail.com
Üye Cevat Erder
erdercevat@gmail.com
Üye Can Binan
binancb@gmail.com
Yedek Üye Eti Akyüz Levi
eti.akyuz@gmail.com
Yedek Üye Burçin Altınsay
baltinsay@superonline.com
Yedek Üye Nevzat İlhan
prof.dr.nevzatilhan@gmail.com
ICOMOS Türkiye Milli Komite Üyeleri
2014-2017 Dönemi


ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği uyarınca, 14 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul çerçevesinde yapılan seçim sonucunda 2014-2017 dönemi 15 kişilik ICOMOS TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ aşağıdaki üyelerden oluşmuştur:
Yegan Kahya
kahyaygn@gmail.com
İclal Dinçer
iclaldincer@gmail.com
Zeynep Ahunbay
zahunbay@gmail.com
Cevat Erder
erdercevat@gmail.com
Can Binan
binancb@gmail.com
Gülsün Tanyeli
gultanyeli@gmail.com
Z. Gül Ünal
zgulunal@gmail.com
Eti Akyüz Levi
eti.akyuz@gmail.com
Burçin Altınsay
baltinsay@superonline.com
Nevzat İlhan
nevzat@alfa-delta.com
Tamer Gök
goktamer@gmail.com
Demet Binan
demetbinan@gmail.com
Deniz Mazlum
mazlum@itu.edu.tr
Cengiz Can
cengizcan55@gmail.com
Nuran Z. Gülersoy
gulersoy@itu.edu.tr
Yedek Üyeler
Nadide Seçkin
nseckin0@gmail.com
Neriman Ş. Güçhan
neriman@metu.edu.tr
Füsun Alioğlu
alioglufusun@superonline.com
ICOMOS Türkiye Milli Komite Yönetim Kurulu
2011-2014 Dönemi


ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği uyarınca, 18 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul çerçevesinde yapılan seçim sonucunda 2011‐2014 dönemi için belirlenen 15 kişilik  ICOMOS Türkiye Milli Komitesi, Yönetmeliğin 10, 13 ve 15. maddeleri uyarınca Genel Kurul sonrasında
çoğunlukla toplanmış ve kendi arasında yaptığı seçimle oybirliği ile Yönetim Kurulu üyelerini
seçmiştir. Daha sonra tam sayıyla toplanan Yönetim Kurulu da kendi arasında oybirliği ile görev dağılımını gerçekleşmiştir.
Başkan: Yegân Kâhya
kahyaygn@gmail.com
2.Başkan: Haluk Abbasoğlu
abbasoglu.haluk@gmail.com
Genel Sekreter: İclal Dinçer
iclaldincer@gmail.com
Muhasip üye: Gülsün Tanyeli
gultanyeli@gmail.com
Üye: Cevat Erder
erdercevat@gmail.com
Üye: Can Binan
binancb@gmail.com
Üye: Gül Asatekin
gul.asatekin@bahcesehir.edu.tr
Yedek üye: Zeynep Ahunbay
zahunbay@gmail.com
Yedek üye: Z. Gül Ünal
zgulunal@gmail.com
ICOMOS Türkiye Milli Komite Üyeleri
2011-2014 Dönemi


ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği uyarınca, 18 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul çerçevesinde yapılan seçim sonucunda 2011-2014 dönemi 15 kişilik ICOMOS TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ aşağıdaki üyelerden oluşmuştur:
Yegân Kâhya
kahyaygn@gmail.com
İclal Dinçer
iclaldincer@gmail.com
Gülsün Tanyeli
gultanyeli@gmail.com
Haluk Abbasoğlu
abbasoglu.haluk@gmail.com
Cevat Erder
erdercevat@gmail.com
Can Binan
binancb@gmail.com
Zeynep Ahunbay
zahunbay@gmail.com
Gül Asatekin
gul.asatekin@bahcesehir.edu.tr
Z. Gül Ünal
zgulunal@gmail.com
Burçin Altınsay
baltinsay@superonline.com
Cengiz Can
cengizcan55@gmail.com
Nuran Z. Gülersoy
zeren.gulersoy@gmail.com
Nadide Seçkin
nseckin0@gmail.com
Nevzat İlhan
nevzat@alfa-delta.com
Eti Akyüz Levi
eti.akyuz@gmail.com
Yedek Üyeler
Füsun Alioğlu
alioglufusun@superonline.com
Uğur Tanyeli
autanyeli@gmail.com
Emine Erdoğmuş
emine.erdogmus@senkronahsap.com
Mehmet Özdoğan
c.mozdo@gmail.com
ICOMOS Türkiye Milli Komite Yönetim Kurulu
2008-2011 Dönemi


ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği uyarınca, 13 Eylül 2008 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul çerçevesinde yapılan seçim sonucunda 2008-2011 dönemi 15 kişilik ICOMOS Türkiye Milli Komitesi, Yönetmeliğin 10, 13 ve 15.maddeleri uyarınca Genel Kurul sonrasında çoğunlukla toplanmış ve kendi arasında yaptığı seçimle oybirliği ile Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini seçmiştir. Sonrasında, 17 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirilen ICOMOS Türkiye Milli Komitesi toplantısı ile ikinci dönem (17.01.2009-18.06.2011) Genel Sekreterlik görevini Deniz Mazlum devralmıştır :

Başkan: Nur Akın
n.akin@iku.edu.tr
2.Başkan: Cevat Erder
erdercevat@gmail.com
Genel Sekreter: Can Binan / Deniz Mazlum
binancb@gmail.com / mazlum@itu.edu.tr
Muhasip üye: Yegan Kahya
yegankahya@gmail.com
Üye: Gülsün Tanyeli
gultanyeli@gmail.com
Üye: Zeynep Ahunbay
zahunbay@gmail.com
Üye: Ayşıl Yavuz
aysil@metu.edu.tr
Yedek üye: Deniz Mazlum
mazlum@itu.edu.tr
Yedek üye: Cengiz Can
cengizcan55@gmail.com
ICOMOS Türkiye Milli Komite Üyeleri
2008-2011 Dönemi


ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği uyarınca, 13 Eylül 2008 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul çerçevesinde yapılan seçim sonucunda 2008-2011 dönemi 15 kişilik ICOMOS Türkiye Milli Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmuştur:
Nur Akın
n.akin@iku.edu.tr
Yegan Kahya
yegankahya@gmail.com
Cevat Erder
erdercevat@gmail.com
Gülsün Tanyeli
gultanyeli@gmail.com
Zeynep Ahunbay
zahunbay@gmail.com
Can Binan
binancb@gmail.com
Cengiz Can
cengizcan55@gmail.com
Deniz Mazlum
mazlum@itu.edu.tr
Ayşıl Yavuz
aysil@metu.edu.tr
Haluk Abbasoğlu
abbasoglu.haluk@gmail.com
İclal Dinçer
iclaldincer@gmail.com
Nadide Seçkin
nseckin0@gmail.com
Z. Gül Ünal
zgulunal@gmail.com
Nuran Z. Gülersoy
zeren.gulersoy@gmail.com
Ülkü İzmirligil
izmirligil@yahoo.com
Yedek Üyeler
Nevzat İlhan
nevzat@alfa-delta.com
Emine Erdoğmuş
emine.erdogmus@senkronahsap.com
Demet Binan
binan@msgsu.edu.tr
ICOMOS Türkiye Milli Komite Yönetim Kurulu
2005-2008 Dönemi


ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği uyarınca, 10 Eylül 2005 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul çerçevesinde yapılan seçim sonucunda 2005-2008 dönemi 15 kişilik ICOMOS Türkiye Milli Komitesi, Yönetmeliğin 10, 13 ve 15.maddeleri uyarınca Genel Kurul sonrasında çoğunlukla toplanmış ve kendi arasında yaptığı seçimle oybirliği ile Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini seçmiştir:
Başkan: Nur Akın
n.akin@iku.edu.tr
2.Başkan: Cevat Erder
erdercevat@gmail.com
Genel Sekreter: Can Binan
binancb@gmail.com
Muhasip üye: Yegan Kahya
yegankahya@gmail.com
Üye: Zeynep Ahunbay
zahunbay@gmail.com
Üye: Ayşıl Yavuz
aysil@metu.edu.tr
Üye: Nuran Zeren Gülersoy
zeren.gulersoy@gmail.com
Yedek üye: İsmet Okyay
deneme@gmail.com
Yedek üye: Zeynep Gül Ünal
zgulunal@gmail.com
Yedek üye: Deniz Mazlum
mazlum@itu.edu.tr
ICOMOS Türkiye Milli Komite Üyeleri
2005-2008 Dönemi


ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği uyarınca, 10 Eylül 2005 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul çerçevesinde yapılan seçim sonucunda 2005-2008 dönemi 15 kişilik ICOMOS Türkiye Milli Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmuştur:
Nur Akın
n.akin@iku.edu.tr
Yegan Kahya
yegankahya@gmail.com
Can Binan
binancb@gmail.com
Cevat Erder
erdercevat@gmail.com
Gülsün Tanyeli
gultanyeli@gmail.com
Zeynep Ahunbay
zahunbay@gmail.com
Nuran Zeren Gülersoy
zeren.gulersoy@gmail.com
İsmet Okyay
deneme@gmail.com
Ülkü İzmirligil
izmirligil@yahoo.com
Deniz Mazlum
mazlum@itu.edu.tr
Cengiz Can
cengizcan55@gmail.com
Doğan Kuban
deneme@gmail.com
Nadide Seçkin
nseckin0@gmail.com
Ayşıl Yavuz
aysil@metu.edu.tr
Zeynep Gül Ünal
zgulunal@gmail.com
Yedek Üyeler
Sakine Yıldız Salman
salman@itu.edu.tr
Ebru Omay Polat
omay@yildiz.edu.tr
Bize ulaşın
Bizi takip edin
Copyright © 2018 ICOMOS Türkiye. Tüm hakları saklıdır
Tel: + 90 212 293 13 00 / 2253
E-posta: icomos@icomos.org.tr