English   /   Türkçe
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
International Council on Monuments and Sites
Tüzükler / ICOMOS Tüzükleri
ANASAYFA
Tarihi Bahçeler (Floransa Tüzüğü) / 1982
ICOMOS Principles for the Preservation and Conservation-Restoration of Wall Paintings / 2003
ICOMOS Kültürel Rotalar Tüzüğü / 2008
Kültürel Miras Alanların Algılanması ve Sunumu Tüzüğü / 2008
Üye Ülkeler Ulusal Tüzükleri
Quebec Kültür Mirasının Korunmasına Yönelik Tüzük, Deschambault / 1982
Charter for the Preservation of Quebec’s Heritage (Deschambault Declaration) / 1982
Appleton Charter For The Protection And Enhancement Of The Built Environment / 1983
First Brazilian Seminar About The Preservation And Revitalization Of Historic Centers / 1987
ICOMOS Turkey Architectural Heritage Conservation Charter / 2013
Bize ulaşın
Bizi takip edin
Copyright © 2018 ICOMOS Türkiye. Tüm hakları saklıdır
Tel: + 90 212 293 13 00 / 2253
E-posta: icomos@icomos.org.tr