× HAKKINDA
ICOMOS Yönetim Üye ve Uzman Veritabanı 18 NİSAN Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü Linkler İletişim
KOMİTELER
Uluslararası Bilimsel Komiteler Uluslararası Komiteler Türkiye Üyelikleri Ulusal Bilimsel Komiteler
ETKİNLİKLER
Ulusal Etkinlikler Uluslararası Etkinlikler 18 Nisan Etkinlikler
DUYURULAR TÜZÜKLER
ICOMOS Tüzükleri Diğer Uluslararası Bildirgeler
BİLDİRGE VE RAPORLAR
Bildirgeler Raporlar
YAYINLAR DÜNYA MİRAS ALANLARI
Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye Türkiye Dünya Mirası Geçici Listesi
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
International Council on Monuments and Sites
Ana Sayfa > Duyurular > Arkeobotanik buluntular bilimsel araştırma ortamlarında korunmalıdır.
DUYURULAR
Arkeobotanik buluntular bilimsel araştırma ortamlarında korunmalıdır.
Duyuru Tarihi: 23.10.2020
Arkeobotanik buluntular bilimsel araştırma ortamlarında korunmalıdır.
 
Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan arkeobotanik buluntuları, insanın beslenme alışkanlıklarını ve besin üretme sistematiğini tanımlayan, insanın doğal çevreden yararlanma biçimini ortaya koyan, dolayısıyla insanın ve yarattığı kültürün vazgeçilmez bir parçasıdırlar. Toplumların kültürel özelliklerini ve gelişimini araştıran arkeoloji bilimi arkeobotanik araştırmaları ile elde ettiği bilgileri diğer pek çok bilimsel veri ile bütünleştirerek insanın yaşamının geçtiği ev mekânı ve yerleşim düzeni üzerine yorumlamalarda bulunur.
Arkeobotanik çalışmaları yalnız insan-toplum ölçeğinde değil, doğal çevre ortamıyla ilgili de bilgi sunar. Toplumların kullandığı tarla bitkiler, ağaç ürünlerinin kazılarda açığa çıkartılarak incelenmesiyle, uzak geçmişte o bölgedeki iklim özellikleri, topoğrafya ve toprak özellikleri gibi doğal çevre ortamı tanımlanır, adeta geçmiş doğal çevre ortamının rekonstrüksiyonu yapılır.
Arkeoloji ekipleri kazı sırasında toprak eleme, suda toprak yüzdürme (flotation) gibi yöntemlerle arkeobotanik buluntuları açığa çıkartırlar. Arkeobotanik biliminin farklı alanlarında uzmanlaşmış olan bilim insanları da kömürleşmiş buğday, badem çekirdeği, meşe palamudu gibi tohum kalıntılarını laboratuvarda inceleyerek pek çok farklı bilgiyi ortaya koyarlar. Bu nedenle arkeoloji ekiplerinin kazıda açığa çıkarttıkları ve tüm kazı verilerini dikkate alarak çeşitli uzmanlık alanlarının kullanımına açtıkları arkeobotanik örneklerinin, bilimsel araştırma süreçlerinin kazıyı yapan ekiplerce yürütülmesi gerekir.
ICOMOS Türkiye Milli Komitesi geçmiş toplumların yaşam pratiğinin bugüne ulaşan en somut belgesi olan anıtların ve sitlerin bünyesinde taşıdığı bilgi dağarcığının parçalarından biri olan arkeobotanik örneklerinin de, kültür tarihinin vazgeçilmez bir parçası olarak onu açığa çıkaran bilim insanlarınca incelenmesini ve yayınlanarak toplumla paylaşılmasını bir zorunluluk olarak görmektedir. Arkeobotanik örneklerinin onları çalışan uzmanlar incelemelerini bitirmeden ve bilimsel yayın süreçleri tamamlanmadan laboratuvarlardan alınması ve uzmanların ulaşamayacağı ortamlara taşınması kabul edilebilir bir bilimsel çalışma yöntemi değildir.

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi
19 Ekim 2020
Copyright © 2018 ICOMOS Türkiye. Tüm hakları saklıdır
Adres
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Taşkışla, Oda No:105, Harbiye
Şişli 34367 İstanbul TÜRKiYE
Eposta
icomosturkiye@gmail.com
icomos@icomos.org.tr
Telefon
+ 90 212 383 26 30