× HAKKINDA
ICOMOS Yönetim Üye ve Uzman Veritabanı 18 NİSAN Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü Linkler İletişim
KOMİTELER
Uluslararası Bilimsel Komiteler Uluslararası Komiteler Türkiye Üyelikleri Ulusal Bilimsel Komiteler
ETKİNLİKLER
Ulusal Etkinlikler Uluslararası Etkinlikler 18 Nisan Etkinlikler
DUYURULAR TÜZÜKLER
ICOMOS Tüzükleri Diğer Uluslararası Bildirgeler
BİLDİRGE VE RAPORLAR
Bildirgeler Raporlar
YAYINLAR DÜNYA MİRAS ALANLARI
Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye Türkiye Dünya Mirası Geçici Listesi
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
International Council on Monuments and Sites
ICOMOS başlıca amacı, tarihi anıtlar ve sitlerin korunması ve değerlendirilmesine yönelik ilkeler, teknikler ve siyasetler geliştirmek ve ilgili her türlü araştırmayı desteklemek ve yönlendirmek olan uluslararası bir organizasyondur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kurucu başkanımız,
onur üyemiz, mimarlık, koruma ve restorasyon alanının duayeni,
saygıdeğer hocamız Doğan Kubanı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Bizlere kattığı değerler ve anılarıyla her zaman bizimle, açtığı yolda hep yanımızda olacak, sevgili hocamız rahat uyusun, nur içinde yatsın...
ICOMOS Türkiye olarak ailesine ve yakınlarına, emeğinin geçtiği tüm öğrencilerine başsağlığı ve sabır dileriz. 22/09/2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malatya, Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 44. Oturumunda, 26 Temmuz 2021 tarihinde Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. Türkiye’nin Dünya Miras Listesi’ndeki 19. kültür varlığı olarak yerini alan Arslantepe’nin kazılarını 2020’ye kadar yürüten Prof.Dr. Marcella Frangipane ve onun öğrencisi olarak kazıları devralan Doç.Dr. Francesca Balossi Restelli nezdinde tüm kazı ekibini yürekten kutluyoruz. Arslantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme sürecini başlatan ve titizlikle yürüten T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Battalgazi Belediyesi’ni, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ve kazıları her zaman sahiplenerek İtalyan ekibe dostluğunu sunan Orduzu sakinlerini kutluyoruz.
Kazı ekibi alanın fiziksel korunmasının yanı sıra kültür tarihi yazımında büyük bir değişim yaratan bu arkeolojik alanın toplumla buluşması için de son 20 yıldır yoğun çaba harcamaktadır. Arslantepe’de arkeologların yanı sıra mimarlar, mühendisler, konservatörler ve göstergebilim uzmanları birlikte çalışarak alanın müzeleştirilmesi ve topluma sunulması konusunda özgün bir uygulama gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu proje yalnız Arslantepe arkeolojik alanı ile sınırlı kalmayıp, Malatya merkezden alanın yer aldığı Orduzu yerleşimine kadar olan aksın tümünü bütünlüklü olarak ele almıştır. bu bakımdan Türkiye’de arkeolojik alanların belgelenmesi, korunması ve toplumla buluşturulması konusunda örnek oluşturmaktadır.
İlk kazı çalışmalarının 1932 yılında başlatıldığı Arslantepe Höyüğü’nde aralıklı ön araştırmaların ardından 1961 yılından bu yana düzenli olarak arkeolojik kazılar sürdürülmüş ve M.Ö. 4. Binyılda Arslantepe’nin bölgeye egemen çok önemli bir yerleşim merkezi olduğu anlaşılmıştır. Arslantepe’de bulunan iyi korunmuş durumdaki kerpiç saray, bu dönemde Suriye-Mezopotamya düzlüklerinden bilinen rahip egemenliğindeki anıtsal tapınak ile temsil edilen ilk kentler ve kent devletleriyle çağdaş olarak kral egemenliğinde saray ve onun bir parçası olan tapınak ile temsil edilen çok farklı bir kentleşme ve devletleşme modelini ortaya koymuştur. Bulunduğu coğrafyanın zengin maden yataklarından yararlanılarak imal edilen mızrak ve kılıçları ile Arslantepe döneminin öncü maden teknolojisini ortaya koyarken, zengin mühür ve bulle koleksiyonu karmaşık ticari hesap sistemini ve gelişkin bir bürokratik yapıyı tanımlamaktadır. Güneyin -Suriye Mezopotamya coğrafyasının- kıt olanaklarına karşılık, koyunyünü, maden alet ve besinin organize ticaret ile bu bölgelere ulaştırılmasını sağlayan Arslantepe, bölgenin devletleşme yolundaki krali kentsel yerleşimidir. M.Ö. 4. Binyıl boyunca bu güçlü kentsel kimliğini sürdüren Arslantepe, M.Ö. 3. Binyılda kuzeyden gelen göç dalgasıyla ciddi şekilde sarsılmıştır. Ancak M.Ö. 1. Binyılda Geç Hitit döneminde yine bölgenin önemli bir merkezine dönüşmüş ve bu dönemde görkemli bir Hitit sarayı yapılmıştır.
Arslantepe Höyüğü’nün en özgün özelliği daha önce Toros dağlarının güneyinde Suriye-Mezopotamya düzlüklerinde başladığı düşünülen kentleşme ve devletleşmeye gitme sürecinden bağımsız farklı bir modelde kentleşme ve devletleşme sürecinin eş zamanlı olarak Anadolu platosunda yaşandığını ortaya koymasıdır. Arslantepe kerpiç sarayı boyu 2 metreyi aşan kalın kerpiç duvarlarıyla görkemini ortaya koymaktadır. Duvarlar desenli sıvalarından renkli resimlerine kadar iyi durumda korunmuş olarak kazıda açığa çıkartılmış ve çok başarılı koruma uygulamalarıyla korumanın sürekliliği sağlanmıştır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 Nisan Anıtlar ve Sitler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
ICOMOS 2021 yılı Anıtlar ve Sitler Günü  temasını belirledi:
Karmaşık Geçmişler: Çeşitlilikleri Gözeten Gelecekler /
Complex Pasts:Diverse Futures

 
Kültürel mirasın korunması işi geleceğe yönelik öngörüler oluşturmayı gerektirdiği kadar, geçmişe eleştirel bakabilmeyi de gerektirir. Geçmişe dair bazı anlatıların gözardı edilmesi veya silinmesi ve belli öykülerin diğerlerine göre ayrıcalıklı hale getirilmesi üzerine tartışmalar son yıllarda doruk noktasına ulaşmıştır. Dolayısıyla, çatışan tarih algıları, geçmişi yanlı bakışlarla yorumlamaktan kaçınılarak ele alındığında, ortaya çıkan tartışmalar, konuşmalar karmaşık olmaktadır.
 
Dünya Mirası Sözleşmesi’nde vurgulandığı üzere (1972): "Kültürel veya doğal mirasın herhangi bir öğesinin bozulması veya yok olması, dünyadaki tüm ulusların mirasına zarar vererek yoksullaşmasına neden olur" – bu öngörüye rağmen farklı kültürel tezahürlerin kabul edilmesi, yorumlanması ve nihayetinde korunmasındaki dengesizlikler halen var olmaya devam etmektedir.
 
ICOMOS, mevcut tarih anlatılarına kapsayıcı ve farklı bakış açılarını da gözeten yeni söylemlerin, farklı ve incelikli yaklaşımların katılmasını teşvik etmeyi görev edinmektedir.
 
Daha kapsayıcı anlatıların ortaya çıkarılması ve üretilmesi; kamusal alanlardaki baskı rejimlerini hatırlatan heykellerin devrilmesi veya kültürel peyzajın parçası olan ata toprakları ve yerli yerleşimlerine yapılan muameleler gibi çok çeşitli koruma konularını kapsayabilir. Günümüzde pek çok anıt ve sit, çok katmanlı tarihleri ile ayakta durmaktadır, bizzat bu nitelikleriyle önemlidirler ve bu nedenle kapsayıcı bir yaklaşımla ele alınmaları gerekmektedir.
 
İçinde olduğumuz On Yıl, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Hareket geçme yıllarıdır, ICOMOS hoşgörülü ve barışçıl bir gelecek (SKH16) inşa edebilmek için, farklı kültürleri ve toplulukları temsil eden (SKH10), kadınların ve LGBTQ + topluluğunun (SKH 5) eşitlik haklarını destekleyen bir kültürel miras anlayışına odaklanılmasına ihtiyaç olduğunun farkındadır.
 
Bu nedenle, sizi de bu taze eylem çağrısına katılmaya davet ediyoruz: adil ve hakça gelecekler kurmak için, günümüzde benimsenmiş kültürel miras felsefelerinin ve uygulamalarının da bizzat yeniden düşünülerek, hoşgörülü ve anlayışlı bir bakışla yorumlanmaları gerekmektedir.
 
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2021yılı teması, ilhamını ICOMOS girişimlerinin ev sahipliği yaptığı ortamların kesişimlerinde ortaya çıkan söylemden almaktadır. Bu kadarıyla sınırlı olmamakla birlikte ICOMOS Komiteleri ve Çalışma Grupları tarafından bu önemli konularda yürütülen çalışmaların bazı örnekleri şunlardır: 'Mirası Çeşitlendir / Dekolonize Et!' Çalıştayı (Temmuz 2020'de başlatılmıştır), “Ortak Kültürler, Ortak Miras, Ortak Sorumluluk' temalarına adanmış çeşitli sempozyumlar, İnsan Hakları ve Miras Yönetimi üzerine atölyeler, 'Yerli Halklar ve Dünya Mirası' ve' İnsan + Barış: Kültürel Mirasın Eğitim, Farklılıklar ve ‘Toplulukların Dahil Edilmesi yoluyla Daha Adil ve Huzurlu Bir Dünya İnşa Etmedeki Rolü’ başlıklı webinarlar.
 
Daha kapsayıcı anlatılara uzanan yollar, iklim hareketi, kültürel mirasa hak temelli yaklaşımlar, SKH’nin Eylem Onyılı Hareketi ve Kültür-Doğa Yolculuğu gibi mevcut birçok girişim aracılığıyla belirginleşmiştir.
 
2021 Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü, yaygın bir katılımla konuya dâhil olmak için açık bir platform olanağı sunmaktadır!
 
ICOMOS tarafından hazırlanan İngilizce metni ve planlanan etkinlikleri incelemek için: https://www.icomos.org/en/focus/18-april-international-day-for-monuments-and-sites/91376-international-day-of-monuments-and-sites-18-april-2021-events

DUYURULAR
Tüm Duyurular
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
28 / 08 / 2020
11 / 09 / 2020
28 / 08 / 2020 - 11 / 09 / 2020
SPONSORLAR
Copyright © 2018 ICOMOS Türkiye. Tüm hakları saklıdır
Adres
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Taşkışla, Oda No:105, Harbiye
Şişli 34367 İstanbul TÜRKiYE
Eposta
icomosturkiye@gmail.com
icomos@icomos.org.tr
Telefon
+ 90 212 383 26 30